Przejdź do treści

Historia parafii

Początki naszej parafii sięgają XI-XII wieku. Pierwszy kościół noszący tytuł Jana Chrzciciela był drewniany. W XV-XVI w. w miejsce drewnianego kościoła wzniesiono obecny kościół gotycki p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej.

Początkowo świątynia była jednonawowa, później, może już pod koniec XVI w. dobudowano do strony północnej nawę boczną połączoną z nawą główną jednym dachem, a od wewnątrz okrągło łukowymi arkadami filarowymi.

Nasz kościół przeszedł w swej historii kilkakrotne zniszczenia i pożary – między innymi w 1655, 1757, oraz w 1814 roku (spłonęła drewniana część wieży, zostało zniszczone gotyckie sklepienie kościoła następstwem tych zniszczeń jest niska, kwadratowa wieża, kryta dachem namiotowym a wewnątrz drewniany strop którym zastąpiono dawne sklepienie).

W drugiej połowie XVIII w. dobudowano od strony południowej kaplicę Matki Boskiej Różańcowej, połączoną z nawą główną arkadą ostro łukową a w 1926 r. dobudowano dzisiejszą zakrystię i kruchtę boczną.

Portale z cegły profilowanej, gotyckie ostrołukowe są z XV-XVI w. Ołtarz główny jest murowany, póżnobarokowy z drugiej polowy XVIII w. W ołtarzu obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z XVI II/XIX w. -przemalowany w 1926 r. oraz obraz Chrystusa Zbawiciela Świata z początku XX w. W latach 2004-2005 przeprowadzono gruntowną renowację i konserwację ołtarza głównego wraz z obrazami oraz wyłożono prezbiterium marmurem. Po obu stronach ołtarza głównego figury aniołów podtrzymujące kandelabry.

Kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Przy wejściu po lewej stronie jest figura św. Antoniego Padewskiego XVII w. W ołtarzu kaplicy znajduje się obraz – płaskorzeźba Matki Boskiej Różańcowej w wieńcu piętnastu malowanych scen z tajemnicami Różańca św. (XVII w.) W 2005 r. Kaplice wraz z ołtarzem i płaskorzeżbą poddano konserwacji i renowacji. Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa – którą również w 2005 poddano renowacji i konserwacji służy jako kaplica dla rodziców z małymi dziećmi.

Na wieży od 1986 roku 7 najdują się 3 dzwony-” Wniebowzięta” -750 kg, „Jan Paweł II-Papież Polak” 520 kg, „Św. Kazimierz” -360 kg.

Na terenie przykościelnym od strony północnej, znajduje się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa 1950 r; a od strony południowo – zachodniej grota Matki Bożej z Lourdes, przebudowana w 1950 roku. Figura i Grota zostały odnowione w 2003 r.

Nowa elewacja kościoła została wykonana w roku 2001 a w latach 2006-2007 przeprowadzono gruntowną konserwację i renowację pozostałej części wnętrza kościoła. W 20012 przeprowadzono remont dachu z wymianą dachówki a w 2014 remont organów.

Nasza Świątynia jest przepięknym świadectwem wiary poprzednich pokoleń, które ją wzniosły i które o nią się troszczyły. W tę sztafetę pokoleń, troszczących się o piękno naszego kościoła, włączyło się i nadal włącza dzisiaj bardzo Wielu – co jest także pięknym świadectwem wiary. Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim Parafianom za troskę o Nasz Parafialny Kościół.